เงินปันผล

เงินปันผล — เงินส่วนหนึ่งของกำไรผู้ปล่อยออก (บริษัทที่ออกหุ้น) ที่ได้รับการแบ่งปันระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท วิธีการชำระเงินตามหุ้นและจำนวนเงินปันผลนั้น เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทกำหนด บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นด้วย (stock dividend)