ยุโร

ยุโร — เงินตราอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรป (มีเครื่องหมาย — €, EUR). เป็นเงินตราอันดับสองรองมาจากเงินดอลล่าร์ในโลก ที่ประเทศต่างๆใช้บ่อยเพื่อจัดตั้งเงินสำรอง ดังนั้นคู่เงินตรา EUR/USD เป็นเงินตราที่มีสภาพคล่องที่สุดในตลาดการเงิน