เวลาหมดอายุแปลงสภาพ

เวลาหมดอายุแปลงสภาพ — ระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของการหมดอายุของสัญญาซื้อขายระหว่างการเทรดในตลาดตามช่วงเวลา เมื่อเราทำการซื้อขาย เวลาหมดอายุแปลงสภาพคือเวลาที่บอกผลการเทรดสำหรับการเทรดที่เปิดอยู่