ตลาดข้าง

ตลาดข้าง (อังกฤษ. Flat) — ตลาดแนวนอนที่ไม่มีเทรน์ดที่มีราคาที่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเท่านั้น โดยไม่มีแนวโน้มการขึ้นหรือลดลงของราคา เทรดเดอร์เรียกว่า — «แฟลต» หรือ «ตลาดข้าง»