ฟอเร็กซ์

ฟอเร็กซ์ (มาจาก อังกฤษ. Forex) — ตลาดนอกตลาดหุ้น ที่จัดขึ้นเพื่อทำทรานแซคชันแลกเปลี่ยนเงินตรา ในตลาด ฟอเร็กซ์ เขาทำทรานแซคชันบนกราฟการเสนอราคาคู่เงินตรา เมื่อเราขายเงินตราหนึ่งรายการ เราซื้อเงินตราอีกหนึ่งรายการ