ฟิวเจอร์ส

ฟิวเจอร์ส — เครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ซื้อหรือขายหลักทรัพย์รายการหนึ่งตามราคาที่กำหดไว้ในอนาคต