การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยง — เป็นวิธีการประกันทรานแซคชันด้วยการใช้ทรานแซคชันการเทรดที่มีทิศทางกลับกัน ถ้าเราเห็นว่า ทรานแซคชันการเสนอราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เราต้องการ แต่ถ้าเรากังวลว่าทิศทางจะกลับคืนและทำให้เราขาดทุน เราอาจใช้วิธีการป้องกันความเสี่ยง หมายความว่าทำทรานแซคชันในทิศทางที่กลับกันอีกทรานแซคชันหนึ่ง ซึ่งจะนำมาซึ่งกำไรที่เป็นค่าตอบแทนการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น