ตลาดแนวนอน

ตลาดแนวนอน — เป็นตลาดที่ไม่มีเทรน์ด การเสนอราคามีการเคลื่อนไหวอย่างนี้ตอนกลางคืน ระหว่างสมัยการเทรดมหาสทุทรแปสิฟิก และก่อนจะมีการเปิดเผยข่าวด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ