ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ — อัตราของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค หนึ่งในตัวแปรหลักของศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ ในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว อัตราเงินเฟ้อได้รับการควบคุมด้วยอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานการลงทุนซ้ำของธนาคารกลาง ถ้าเงินเฟ้อสูงขึ้น ธนาคารเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ถ้าเงินเฟ้อลดลง ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยลง