สภาพคล่อง

สภาพคล่อง — เป็นโอกาสขายหรือซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินโดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาน้อยที่สุด สภาพคล่องลดลงเสมอเมื่อมีการเปลี่ยบแปลงราคาครั้งใหญ่ ยี่งสภาพคล่องสูง ยิ่งนักลงทุนและเทรดเดอร์มีโอกาส เราอาจพิจารณาสภาพคล่องเหมือนความสามารถของตลาดทำให้การเปลี่ยนแปลงราคาลดลง เมื่อคนจำนวนมากขายและซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินรายการเดียวในเวลาเดียวกัน ตลาดเงินตรถือว่าเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุด สำหรับตลาดหุ้นนั้น ตลาดนี้มีสภาพคล่องน้อยกว่า ซึ่งทำให้มีการปลี่ยนแปลงราคาครั้งใหญ่ๆเมื่อมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ