สถานะซื้อ

สถานะซื้อ — ทรานแซคชันเกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์โดยมีความสมมุติว่าราคาหลักทรัพย์นี้จะสูงขึ้น