การเทรดระยะยาว

การเทรดระยะยาว — การเทรดที่มีเวลาหมดอายุแปลงสภาพยาวนาน