ดอลล่าร์นิวซีแลนด์

ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (มีเครื่องหมาย — NZD) — หนึ่งในเงินตราอย่างเป็นทางการนิวซีแลนด์และหนึ่งในเงินตราที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในตลาดฟอเร็กซ์ เป็นหนึ่งในเงินตราหลักของโลกที่มีความผันผวนในช่วงสมัยการเทรดมหาสทุทรแปสิฟิก