คำสั่ง

คำสั่ง — เป็นคำสั่งทางการเทรด (มาจาก อังกฤษ. order) เขาใช้คำนี้ในความหมายว่า «ทรานแซคชัน » แต่ว่า หาก «ทรานแซคชัน»หมายถึงการปฏิบัติการที่สิ้นสุดแล้วทุกอย่าง คำสั่งอาจหมายถึงคำสั่งทุกข้อของเทรดเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเทรด