คู่

คู่ (หลักทรัพย์คู่) — เป็นหลักทรัพย์สังเคราะห์ ที่ประกอบด้วยอัตราส่วนของการเสนอราคาหลักทรัพย์หนึ่งรายการและหลักทรัพย์อีกหนึ่งรายการ หลักทรัพย์คู่คล้ายกับคู่เงินตรา