จุด

จุด (pips) — จุดเล็กที่สุดของราคาหลักทรัพย์ ที่ได้รับการคำนวณจากตัวเลขสุดท้ายจากจุด คำศัพท์นี้ใช้กับคู่เงินตราและดัชนี สำหรับ สินค้าและหุ้น เขาใช้เซนต์ที่แทนจุด เพื่อแสดงราคาสินค้า