การเสนอราคา

การเสนอราคา — ตัวเลขของราคาหลักทรัพย์ ณ เวลาหนึ่ง ในตลาดการเงิน การเสนอราคาซื้อขายหมายถึงราคาที่เราสามารถใช้เพื่อทำสัญญาซื้อหรือขาย (ในมุมมองของการเทรดคือการทำสัญญาว่าราคาหลักทรัพย์จะสูงขึ้นหรือลดลง) ในตลาดหลักทรัพย์ การเสนอราคาซื้อขายหมายถึงราคาขายหุ้นล่าสุดของบริษัท