แรลลี่

แรลลี่ — การเคลื่อนไหวการเสนอราคาหลักทรัพย์ที่รวดเร็ว ที่เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวทางเศรษฐกิจที่สำคัญๆปรากฎมา เมี่อราคาสูงขึ้นเร็วๆ เรียกว่า แรลลีแบบควาย เมื่อราคาลดลงเร็วๆ เรียกว่า แรลลี่แบบหมี