การต้านทาน

การต้านทาน (resistance) – เป็นระดับของราคา ซึ่งการเสนอราคาไม่ต้องสูงกว่าระดับนี้ ตามปกติเมื่อราคาถึงระดับการต้านทาน ราคาหลักทรัพย์เริ่มกลับคืน และการเสนอราคาเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางที่ลดลง ระดับการต้านทานได้รับการใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค