การกลับกัน

การกลับกัน — จุดที่เทรน์ดเปลี่ยนทิศทาง หรือจุดการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวการเสนอราคา: จากการสูงขึ้นเป็นการลดลงและกลับกัน