หุ้น

หุ้น (Share หรือ Stock) — หน่วยที่เล็กที่สุดของเงินทุนบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นนี้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (ส่วนหนึ่งของกำไรของบริษัท) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในการควบคุมกิจการของบริษัทและได้รับเงินปันผล เมื่อมีการแบงปันกำไรระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่เข้าร่วมในการบริหารบริษัท แต่ได้รับเงินปันผลไม่ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะเป็นอย่างไร เขาซื้อและขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นเป็นส่วนประกอบของพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ เพราะว่าหุ้นเป็นหลักทรัพย์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับกำไรถาวร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางการเงินในการทำงานของผู้ปล่อยออกและการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นของบริษัทอาจมีราคาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นได้ หุ้นมีผลตอบแทนที่สูงกว่าหลักทรัพย์ชนิดอื่นๆ เมื่อเทรดเดอร์ทำการเทรดบนแพลตฟอร์ม Binomo จะไม่ใช่การซื้อหุ้นทางกายภาพ แต่เป็นการทำทรานแซคชั่นเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่อาจสูงขึ้นหรือลดลง