การเก็งกำไร

การเก็งกำไร — เป็นทรานแซคชัที่มีเป้าหมายได้รับกำไรเมื่อราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง หมายความว่า นี่เป็นสัญญาว่า หลักทรัพย์ที่ยังไม่มีราคาตามราคาตลาดจะมีราคาที่สูงขึ้น และราคาหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่าราคาตลาด จะมีราคาที่ลดลง การปฏิบัติการและทรานแซคชัน ของเทรดเดอร์มีเป้าหมายนี้ตลอด ดังนั้น เขาเรียกเทรดเดอรชนิดนี้ว่า นักเก็งกำไร