ราคาซื้อขายทันที

ราคาซื้อขายทันที (อังกฤษ. Spot) — ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์และทรานแซคชันชนิดหนึ่ง ซึ่งกรอบราคานี้การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินมีค่าและทรานแซคชันการเทรดเองเกิดขึ้นทันที มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า «ฟิวเจอร์ส»