ดัชนีหลักทรัพย์

ดัชนีหลักทรัพย์ — ค่าเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ดัชนี Dow Jones ประกอบด้วย วิสาหกิจทางอุตสาหกรรมที่มีรายได้และชื่อเสียงมากที่สุดของสหรัฐอเมริกา 30 บริษัท ตัวแปรดัชนี Dow Jones คือค่าเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทเหล่านี้