คำสั่ง หยุด

คำสั่ง หยุด (อังกฤษ. Stop order) — เป็นคำสั่งของคำสั่งของเทรดเดอร์ ให้หยุดทรานแซคชันการเทรด