การสนับสนุน

การสนับสนุน — ระดับราคา ซึ่งการเสนอราคาหลักทรัพย์ไม่ต้องลดลง ต่ำกว่าระดับนี้ ระดับนี้เกิดขึ้นในกราฟการเสนอราคา ในจุดที่มีคำสั่งการเทรดมากที่สุดและได้รับการนำมาใช้ในการการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในระดับนี้มีการรวมตัวราคาเป็นหนึ่ง