เงินฟรังซ์ สวิซเซอร์แลนด์

เงินฟรังซ์ สวิซเซอร์แลนด์ (มีเครื่องหมาย – CHF, ภาษาพูด «ชี๊ฟ») — เงินตราอย่างเป็นทางการของสวิซเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในเงินตราที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลก หนึ่งในเงินตรามาตรฐานของบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์หลักของตลาดฟอเร็กซ์