เวลาสมัยการเทรด

เวลาสมัยการเทรด — เป็นเวลาที่กำหมดไว้อย่างชัดเจน เมื่อเราสามารถทำการเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตลาด การเงินทำงานตลอดเวลา แต่สมัยการเทรดในประเทศต่างๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ในวันหยุดไม่มีสมัยการเทรด