เทรน์ด

เทรนด์ — เป็นทิศทางการเคลื่อนไหวของการเสนอราคาหลักทรัพย์ มีเทรนด์สองชนิด — เทรนด์ที่สูงขึ้น (แบบตลาดขาขึ้น) และเทรนด์ที่ลดลง (แบบตลาดขาลง) ถ้าตลาดไม่มีเทรนด์ที่แน่ชัด สถานการณ์อย่างนี้เรียกว่า "ตลาดราบเรียบ" (เมื่อการเสนอราคารวมตัวเป็นหนึ่งภายในช่องแคบๆ) ข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์มีความสำคัญมากสำหรับการเทรด