ตลาดที่ไม่มีเทรน์ด

ตลาดที่ไม่มีเทรน์ด — เป็นตลาดที่ไม่มีแนวโน้มการขึ้นหรือลงราคา ที่เห็นได้ชัด ตามปกติ เราจะเห็นตลาดอย่างนี้ระหว่างสมัยการเทรดมหาสทุทรแปสิฟิก หรือเมื่อมีข่าวด้านเศรษฐกิจมหาภาคออกมา