เส้นเทรน์ด

เส้นเทรน์ด — เป็นแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาที่เราเห็นได้ ซึ่งมีรูปเส้นที่ผ่านจุดต่ำสุดของการเสนอราคาซื้อขาย โดยส่วนใหญ่เขาใช้เส้นเทรน์ดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เขาเชื่อว่าถ้าราคาข้ามเส้นเทรน์ด แปลว่าเทรน์ดได้เปลี่ยนทิศทางหรือแนวโน้ม หมายความว่าเทรน์ดใหม่ที่มีทิศทางกลับกันเกิดขึ้น