ซื้อขายขาขึ้น

ซื้อขายขาขึ้น — การเทรดที่มีการคาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์จะสูงขึ้นและในช่วงเวลาหมดอายุแปลงสภาพราคาจะสูงกว่าราคาในช่วงเวลาที่ทำทรานแซคชัน