ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ดอลล่าร์สหรัฐฯ — เป็นเงินตราอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา (มีเครื่องหมาย — USD, $) หนึ่งในเงินตราสำรองใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งครึ่งหนึ่งของประเทศทั่วโลกใช้เป็นเงินสำรอง และเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของตลาดเงินตรา