ความผันผวน

ความผันผวน — ตัวแปรหลักทรัพย์การเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนในตลาดการเงินได้รับการวัดด้วยการกำหนด ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของราคา เช่น ตัวแปรความผันผวนดัชนี S&P 500 ได้รับการวัดด้วยเครื่องชี้ VIX.