Nhà trader thông minh

Các nhà đầu tư thông minh biết cần phải đầu tư đúng bằng cách nào, còn cũng biết ở đâu có thể nhận được lợi nhuận tối đa. Lựa chọn của nhà đầu tư thông minh là Binomo!

Điều kiện khuyến mãi

Trong suốt khuyến mãi hãy nạp tiền để nhận được các quyền chọn nhị phân quà tặng. Số tiền nạp càng nhiều sẽ mang lại các quyền chọn nhị phân miễn phí càng nhiều.

Khuyến mãi này không áp dụng cho tiền nạp lần đầu tiên.


Tiền nạp từ
Quyền chọn nhị phân quà tặng
$20
1 * $1
$30
2 * $1
$100
4 * $2
$200
8 * $4
$400
10 * $6

Tham gia