Sự bảo vệ chắc chắn

Bạn đã nghĩ về việc giao dịch trên tài khoản thật lâu rồi, nhưng chưa dám bắt đầu? Vậy thì khuyến mãi này là chính cho bạn!Hãy nạp tiền lần đầu tiên vào những ngày mà khuyến mãi này có lực, và chúng tôi sẽ bồi thường tới 100% tổn thất nếu nó sẽ xảy ra.

Điều kiện khuyến mãi

– Hãy nạp tiền trong thời gian khuyến mãi này đang diễn ra.
– Sự kiện bảo hiểm xảy ra nếu sau khi các giao dịch mở sẽ hết hạn và trên tài khoản sẽ lại ít hơn 1 quyền chọn nhị phân tối thiểu.
– Bảo hiểm được trả bằng tiền thưởng, điều kiện rút tiền thưởng là như thường lệ.
– Để nhận được bảo hiểm sau khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra hãy gửi thư điện tử vào support@binomo.com với chủ đề "Bảo hiểm tiền gửi đầu tiên", và bảo hiểm sẽ vào tài khoản trong vòng 1 ngày làm việc.


Tiền nạp từ
Bảo hiểm tiền gửi
$20
20%
$50
30%
$100
50%
$200
60%
$300
70%
$500
100%

Tham gia