Tấm vé đến với cuộc thi "Năm mới"

Tham gia cuộc thi hoàn toàn miễn phí

Bắt đầu

05.12.2017 21:00 UTC

Kết thúc

21.12.2017 21:00 UTC

Điều khoản của ưu đãi

Nạp ít nhất 20$/20€ vào tài khoản có sử dụng mã coupon NEWYEAR và bạn sẽ nhận được:

  • thưởng thêm 20% trên số tiền nạp;
  • quyền đăng ký tham gia hoàn toàn miễn phí vào Cuộc thi Năm Mới với giải thưởng bảo đảm trị giá 5.000$.

Tất cả người tham gia vào chương trình ưu đãi này sẽ được đưa vào danh sách người tham gia cuộc thi vào trước ngày 24 tháng 12.

Điều khoản chi tiết của chương trình thưởng này có trên trang Thâu ngân và trong điều 7 của Thỏa thuận Khách hàng.

Tham gia