แก้โจทย์ปัญหา - รับโบนัสที่ดี

คิดดูอีกครั้ง

เราไม่คิดว่าคุณจะยอมแพ้หลังจากตอบไม่ถูก

เราจึงให้โอกาสคุณอีกครั้งเพื่อที่จะได้รับโบนัส

กราฟจะไปทางไหน: ขึ้นหรือลง?

  • คำแนะนำ: ให้ดูที่ Awesome Oscillator ตลาดมีการพักตัวและแท่งของออสซิลเลเตอร์เป็นสีแดง มันหมายความว่าอะไร?

ขึ้น

ลง