แก้โจทย์ปัญหา - รับโบนัสที่ดี

คุณตอบไม่ถูกต้อง!

ลองคิดใหม่อีกครั้ง หากคุณตอบได้ถูกต้องในครั้งที่สอง คุณจะยังได้รับโบนัส!

กราฟจะไปทางไหน?

  • คำใบ้: อย่าพึ่งพา ADX เนื่องจากไม่บ่งชี้การพักตัว

ขึ้น

ลง