นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

บริษัทของเราให้ความสำคัญมากต่อการรักษาความปลอดภัยความลับและข้อมูลทางการเงินและส่วนตัวของผู้ใช้ทุกๆคนและผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราระเบียบและเงื่อนไขข้างล่างนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า กฎระเบียบ) กำหนดวิธีที่บริษัท Stagord Resources Ltd (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท) ใช้เพื่อเก็บ ใช้และป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เมื่อท่านทำการจดทะเบียนและทำบัญชีในเว็บไซต์ของบริษัท binomo.com (ต่อไปนี้เรียกว่า เว็บไซต์) ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎระเบียบฉบับนี้

การเก็บสะสมข้อมูลส่วนตัว

เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีจริงหรือบัญชีทดลอง บริษัทใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเก็บสะสมข้อมูลที่จำเป็นต่อการโองเงินและการรักษาความปลอดภัยเงินและทรัพย์สินของลูกค้า และต่อการให้บริการต่างๆแก่ลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวที่ทางบริษัทเก็บสะสมมีดังต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลการติดต่อลูกค้า (ชื่อเต็ม วันที่เกิด อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านระบุไว้ในการจดทะเบียน)
 2. ข้อมูลที่จำเป็นต้องสำหรับการรับรองตัวตนของลูกค้า (ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่) โดยลูกค้ารับผิดชอบในการอำนวยข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้องและใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเอง และสัญญาว่าจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นๆ หากข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้รับการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
 3. ข้อมูลกิจกรรมและการกระทำต่างๆเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า
 4. ข้อมูลที่ได้รับทางอ้อม เช่นที่อยู่ IP (ที่อยู่โปรโตโคลอินเทอร์เน็ตของลูกค้า) ประเภทโปรแกรมบราวเซอร์ ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ประหวัติกิจกรรมของลูกค้าและข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทอาจเก็บสะสมข้อมูลจากเครื่องบริการเว็บ (เช่น ภาษาส่วนต่อประสาน ประเภทบราวเซอร์ วันที่และเวลาที่มาครั้งล่าสุด เป็นต้น) เพื่อทำการวิเคราะห์และห้ามไม่ให้ลูกค้าบางคนเข้าเว็บไซต์ได้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อ:

 1. รับรองตัวตนของลูกค้า
 2. ดำเนินกรรมวิธีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเทรดและกิจกรรมอื่นๆ
 3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปราบปรามการฟอกเงิน
 4. แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ลูกค้าใช้เป็นประโยชน์ได้ ทางอีเมล Viber หรือวิธีการติดต่ออื่นๆก็ได้
 5. ให้บริการอื่นตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและลูกค้า
 6. เก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่ออำนวยบริการและโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

ไฟล์ Cookie

บริษัทเก็บสะสมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รับรองตัวตนของลูกค้า ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์

บริษัทใช้ไฟล์ Cookie เพื่อรับประกันการทำงานด้านต่างๆของเว็บไซต์ ไฟล์ Cookie เป็นไฟล์ข้อความที่เกิดขึ้นเละเก็บอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ เมื่อลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ ดังนี้ในอนาคตลูกค้าจะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลต่างๆอีกครั้ง ที่ทำให้บริษัทจำลูกค้าได้เมื่อเขากลับเข้าสู่เว็บไซต์

ไฟล์ Cookie ที่บริษัทใช้อยู่ ไม่มีข้อมูลที่สำคัญหรือส่วนตัวของลูกค้า แต่ถ้าลูกค้าตัดสินใจลบหรือปิดไฟล์ Cookie เขาจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนหรือฟังก์ชั่นจำนวนหนึ่งของเว็บไซต์ได้

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลทุกชิ้นที่ลูกค้าให้แก่บริษัท ถือว่าเป็นข้อมูลลับ ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการนำมาใช้ภายในบริษัทเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้ฝ่ายที่สาม ถ้าไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย

ใครมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า:

 • พนักงานของบริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดงานของบริษัท
 • ฝ่ายที่สามที่ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์ (ในนามของบริษัทหรือสำหรับบริษัท)
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีหลือผู้ช่วยของเขาเมื่อมีการตรวจสอบบัญชีบริษัท
 • ผู้ซื้อและผู้ลงทุนของบริษัทที่อาจมีอยู่ในอนาคต

บริษัทสัญญาว่าจะรับประกันความลับของข้อมูล ในกรณีที่มีฝ่ายที่สามที่เข้าถึงข้อมูลนี้ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลลูกค้าของบริษัทให้คนที่สามทราบ หากคนเหล่านี้ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลนี้ได้

ความปลอดภัย

เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ บริษัทใช้กฎระเบียบและมาตรการทางเทคนิคด้านการป้องกันข้อมูลข่าวสาร การกระทำทั้งหมดที่ท่านทำในเว็บไซต์ของบริษัท ได้รับการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเว็บไซต์ บริษัทใช้ใบรับรองเครื่องบริการ ที่รับรองว่าบริษัทนี้น่าเชื่อถือได้ และ Secure Sockets Layer (SSL) ที่เป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูล บริษัทไม่เก็บข้อมูลบัตรธนาคารของลูกค้าของบริษัท

ระหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้และระหัสผ่านที่ลูกค้าใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ เป็นสมบัติส่วนตัวของลูกค้า บริษัทไม่รับผิดในการใช้ข้อมูลนี้และไม่ติดตามการเคลื่อนไหวของลูกค้าด้านการควบคุมบัญชีส่วนตัวด้วยข้อมูลเหล่านี้

ลูกค้าก็จะต้องแจ้งให้ส่วนการสนับสนุนทราบทันทีถึงการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการกระทำที่น่าสงสัย ที่เกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวของลูกค้า

ลิงค์สู่เว็บไซต์และบริการอื่น

บริษัทมีลิงค์สู่เว็บไซต์ที่บริษัทควบคุมได้เท่านั้น บริษัทไม่รับผิดเกี่ยวกับลิงค์สู่เว็บไซต์ภายนอก ที่ไม่มีการรับรองเกี่ยวกับความร่วมมือกับบริษัท

การป้องกันเด็กและเยาวชน


เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเว็บไซต์ที่สาธารณชนใช้ได้ แต่เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์สำหรับเด็กและเยาวชน หากบริษัทรับทราบว่าเด็กเยาวชนใช้หรือพยายามจะใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อจดทะเบียนตัวเป็นลูกค้า บริษัทอาจลบข้อมูลนี้จากบันทึกของเครื่องบริการ

การแก้ไขกฎระเบียบ

บริษัทมีสิทธิ์แก้ไขหรือปรับปรุงกฎระเบียบ ซึ่งข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวจะได้รับการประกาศในเว็บไซต์