นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ทุกท่านเป็นสิ่งแรกที่บริษัทคำนึงถึง มีกล่าวถึงในกฎระเบียบด้านล่าง (ต่อไป - "กฎระเบียบ") เขียนไว้ว่า ในนามของ Tiburon Corporation Limited (ต่อไป - "บริษัท") จะมีการรวบรวม คัดกรอง ใช้งาน เก็บรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ทำการลงทะเบียนใช้งานบนหน้าเว็บไซต์บริษัท binomo.com (ต่อไป - "เว็บไซต์") หรือการทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบการติดต่อกลับบนหน้าเว็บไซต์ คุณ (ต่อไป - "ลูกค้า") ให้ความยินยอมในการคัดกรองข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัว และยินยอมให้มีการแจ้งข่าวสารและรับโฆษณาจากบริษัท

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

สำหรับการใช้บริการในรูปแบบการติดต่อกลับบนหน้าเว็บไซต์โดยที่ลูกค้ามีบัญชีทดลองหรือบัญชีจริงไว้กับบริษัท การเข้าใช้เว็บไซต์ เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการโอนเงินและเก็บรักษาภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยและเปิดใช้งานลูกค้า และเป็นผู้ให้บริการลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ ข้อมูลส่วนตัวที่ได้เก็บรวบรวมโดยบริษัทมีดังนี้:

 1. ข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์และข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์)
 2. ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนลูกค้าโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการใช้งานจากบุคคลไม่หวังดีและดูแลผลประโยชน์ให้ลูกค้า ป้องกันการฟอกเงินจากข้อมูลอย่าง (พาสปอร์ต, บัตรประชาชน) บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเรียกดูเอกสารให้มีภาษาอังกฤษประกอบหรือมีการแปลโดยรับรองทางกฎหมาย หากการเติมเงินเกิดจากบัตรของลูกค้าเอง จะต้องแสดงข้อมูลบัตรเอทีเอ็มที่ใช้ โดยมี: ตัวเลข 6 หลักแรก และ 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตร, ชื่อและนามสกุลของผู้ถือบัตร, วันหมดอายุบัตร โดยที่ลูกค้าจะต้องแจ้งและแสดงข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้องตรงตามหลักฐานที่ขอทุกประการ และห้ามใช้บัตรในนามของผู้อื่นหรือในนามของนิติบุคคล หากในข้อมูลที่ลูกค้าได้ส่งมายืนยันตัวนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัททราบ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและบัญชีที่ใช้งานจริงของลูกค้าเพื่อปกป้องเงินในระบบของลูกค้า
 4. ข้อมูลทางอ้อมซึ่งรวมไปถึงหมายเลข IP address (ที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ต - โปรโตคอลของลูกค้า), ประเภทบราวเซอร์, ISP (ผู้ให้บริการการใช้อินเตอร์เน็ต), ประวัติการใช้งานและช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวก

บริษัทยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้บันทุกไว้ในหน้าเว็บเซอรเวอร์ (เช่น ภาษาอินเตอร์เฟส, ประเภทบราวเซอร์, วันและเวลาการเข้าเว็บครั้งสุดท้าย), เพื่อวิเคราะห์การทำงานของแพลคฟอร์มที่ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมรวมไปถึงกันการเข้าใช้เว็บไซต์จากผู้ไม่หวังดี

ส่วนที่มีการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการที่เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้า กล่าวคือ:

 1. การประมวลผลข้อมูลการเทรดและที่ไม่เทรด;
 2. เพื่อให้บริการการตอบกลับลูกค้า;
 3. เพื่อป้องกันการฉ้อโกง;
 4. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า;
 5. เพื่อดูแลป้องกันการนำไปสู่การฟอกเงิน;
 6. เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทซึ่งอาจจะน่าสนใจทางอีเมล์ ทาง Viber และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ;
 7. เพื่อเก็บรักษาฐานข้อมูลบัญชีลูกค้า;
 8. เพื่อใช้วิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและนำเสนอบริการที่น่าสนใจและมอบความสะดวกให้ลูกค้าในการใช้แพลตฟอร์ม

ไฟล์ Cookie

บริษัทเก็บสะสมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รับรองตัวตนของลูกค้า ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์

บริษัทใช้ไฟล์ Cookie เพื่อรับประกันการทำงานด้านต่างๆของเว็บไซต์ ไฟล์ Cookie เป็นไฟล์ข้อความที่เกิดขึ้นเละเก็บอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ เมื่อลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ ดังนี้ในอนาคตลูกค้าจะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลต่างๆอีกครั้ง ที่ทำให้บริษัทจำลูกค้าได้เมื่อเขากลับเข้าสู่เว็บไซต์

ไฟล์ Cookie ที่บริษัทใช้อยู่ ไม่มีข้อมูลที่สำคัญหรือส่วนตัวของลูกค้า แต่ถ้าลูกค้าตัดสินใจลบหรือปิดไฟล์ Cookie เขาจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนหรือฟังก์ชั่นจำนวนหนึ่งของเว็บไซต์ได้

การให้ข้อมูลบุคคลที่สาม

ลูกค้าได้ยินยอมให้มีการให้ข้อมูลบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

 • ผู้ร่วมงานบริษัททุกคนเพื่อประมวลผลข้อมูลในกรณีที่จำเป็นในการให้บริการ;
 • ฝ่ายที่สามที่เสนอการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเว็บไซต์ (ในนามของบริษัทหรือเพื่อบริษัท);
 • ฝ่ายผู้ตรวจการและผู้ช่วยของเขาสำหรับการออดิทบริษัท;
 • ผูู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นบริษัท

บริษัทจะต้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่สามตามกฎระเบียบการให้บริการ บริษัทไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามได้และต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้ดี

การลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซต์หรือการทิ้งข้อมูลไว้เพื่อให้ติดต่อกลับบนหน้าเว็บไซต์ ลูกค้าได้ยินยอมให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวแล้ว

การรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ บริษัทใช้กฎระเบียบและมาตรการทางเทคนิคด้านการป้องกันข้อมูลข่าวสาร การกระทำทั้งหมดที่ท่านทำในเว็บไซต์ของบริษัท ได้รับการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเว็บไซต์ บริษัทใช้ใบรับรองเครื่องบริการ ที่รับรองว่าบริษัทนี้น่าเชื่อถือได้ และ Secure Sockets Layer (SSL) ที่เป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูล บริษัทไม่เก็บข้อมูลบัตรธนาคารของลูกค้าของบริษัท

รหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้และระหัสผ่านที่ลูกค้าใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ เป็นสมบัติส่วนตัวของลูกค้า บริษัทไม่รับผิดในการใช้ข้อมูลนี้และไม่ติดตามการเคลื่อนไหวของลูกค้าด้านการควบคุมบัญชีส่วนตัวด้วยข้อมูลเหล่านี้

ลูกค้าก็จะต้องแจ้งให้ส่วนการสนับสนุนทราบทันทีถึงการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการกระทำที่น่าสงสัย ที่เกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวของลูกค้า

ลิงค์สู่เว็บไซต์และบริการอื่น

บริษัทมีลิงค์สู่เว็บไซต์ที่บริษัทควบคุมได้เท่านั้น บริษัทไม่รับผิดเกี่ยวกับลิงค์สู่เว็บไซต์ภายนอก ที่ไม่มีการรับรองเกี่ยวกับความร่วมมือกับบริษัท

การป้องกันเด็กและเยาวชน

เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเว็บไซต์ที่สาธารณชนใช้ได้ แต่เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์สำหรับเด็กและเยาวชน หากบริษัทรับทราบว่าเด็กเยาวชนใช้หรือพยายามจะใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อจดทะเบียนตัวเป็นลูกค้า บริษัทอาจลบข้อมูลนี้จากบันทึกของเครื่องบริการ

การแก้ไขกฎระเบียบ

บริษัทมีสิทธิ์แก้ไขหรือปรับปรุงกฎระเบียบ ซึ่งข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวจะได้รับการประกาศในเว็บไซต์

วันหมดอายุของข้อตกลง

ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่มีวันหมดอายุ

ข้อมูลติดต่อบริษัท

เพื่อรับข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้แน่ใจในตัวบุคคล เพื่อดูข้อตกลงในการให้ข้อมูลเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะต้องเขียนใบคำร้องส่งมาทางอีเมล์ support@binomo.com ในกรณีที่ลูกค้าไม่ตกลงในเรื่องดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มได้ บัญชีของลูกค้าจะถูกระงับการให้บริการ รวมไปถึงข้อมูลด้านการเงินและจำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีลูกค้าจะถูกถ่ายโอนออกไป