GSYH

GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) — belirli bir zaman dilimi içinde bir ülke tarafından üretilen tüm mal ve hizmetlerin değeridir. Bu göstergedeki artış ekonomik büyümeyi göstermektedir.