Emir

Emir — 1) bir işlem emri. Terim “bir işlemi” gösterir, ancak, bir işlem tam bir eylemi gösterirken, bir emir bir yatırımcıdan alınan herhangi bir alım satım emrini gösterebilir. 2) Bir yatırımcı tarafından sağlanan ve aracı kurumun sunucusuna elektronik formatta gönderilen talimat. Aracı kurum, müşterisi adına piyasada bir işlem gerçekleştirir. Aracı kuruma ait sunucuya bir işlem emri kaydedilir.