Spekülasyon

Spekülasyon — varlık fiyatlarındaki değişiklikler üzerinde kâr sağlama amaçlı işlemlerdir. örneğin, piyasa tarafından eksik değer biçilmiş varlıklardaki artışlara verilen teklifler (ve fazla değer biçilmiş varlıllardaki düşüşlere verilen teklifler). Yukarıda belirtilen işlemlerde bulunan yatırımcılara spekülatör denir.