Volatilite

Volatilite — belirli bir süre içindeki fiyat değişimini gösteren bir göstergedir. Finansal piyasalardaki volatilite, fiyatın standart sapmasını belirleyerek ölçülür. Örneğin, S&P 500 volatilitesi VIX göstergesi ile ölçülür.