Thỏa thuận Khách hàng

Tiburon Corporation Limited (Công ty được đăng ký theo pháp luật của Cộng hòa Xây-sen, số đăng ký 187026, địa chỉ văn phòng: Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelle) (sau đây gọi là Công ty), cung cấp quyền truy cập vào trang web https://binomo.com (sau đây gọi là Trang web) và khả năng sử dụng dịch vụ của Trang web cho một thể nhân (sau đây gọi là Khách hàng), tuân theo các điều kiện và thủ tục của Thỏa thuận Khách hàng này (sau đây gọi là Thỏa thuận).

Stagord Resources Ltd (công ty đăng ký theo pháp luật Cộng hoà Síp, số đăng ký HE 338508, Evagorou, 27, Irene Building, 4th Floor, Flat/Office 44, Trypiotis, Nicosia, 1066, Cyprus) (sau đây gọi là Công ty Quản lý) điều hành hoạt động của Công ty.

Khách hàng chấp nhận Thỏa thuận bằng cách đăng ký và tạo tài khoản trên Trang web. Việc chấp nhận Thỏa thuận có nghĩa là Khách hàng hoàn toàn và đồng ý một cách không điều kiện với các điều khoản trong bản Thỏa thuận. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và các bản dịch khác của Thỏa thuận này, bản tiếng Anh sẽ có giá trị cao hơn.

Nơi cung cấp dịch vụ là Cộng hòa Xây-sen. Nơi quản lý Công ty là Cộng hòa Síp.

Thuật ngữ

Công cụ tài chính — các chỉ số chứng khoán, cổ phiếu, giá hàng hóa và các cặp tiền tệ.
Số dư – số tiền trên tài khoản sau giao dịch cuối cùng.
Tài sản - đối tượng của một hoạt động kinh doanh, dựa trên sự thay đổi giá trị trong một khoảng thời gian xác định trước.
Các loại tiền tệ dùng được: Đô la Mỹ, Euro.
Trạng thái mở - một giao dịch mua tài sản trước thời điểm hết hạn.
Giao dịch - việc thực hiện tài sản
Hoạt động giao dịch - các thao tác Khách hàng thực hiện khi nạp tiền vào tài khoản thật và thực hiện các giao dịch trên tài khoản thật của Khách hàng.

1. Đăng ký Khách hàng và thu thập thông tin của Khách hàng

1.1. Đăng ký trên trang web, khách hàng đồng ý với các xử lý dữ liệu cá nhân của mình phù hợp với chính sách bảo mật của công ty. Xử lý này được thực hiện với mục đích cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận, bao gồm khả năng thuận tiện sử dụng web, khả năng kết nối hoạt động với khách hàng, bảo vệ tài khoản của khách hàng, công tác phòng chống gian lận. Thỏa thuận này là vô thời hạn và có thể hủy bỏ bằng cách gửi yêu cầu về việc này trên support@binomo.com.

Quá trình Công ty thu thập thông tin cá nhân về Khách hàng bao gồm việc thu thập thông tin do Khách hàng cung cấp về tên, họ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, cũng như dữ liệu trong các tập tin cookie cần thiết để thu thập số liệu thống kê về sự tương tác giữa Khách hàng với trang web. Tất cả những thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp cho Công ty sẽ được coi là bí mật và chỉ có thể tiết lộ cho bên thứ ba nếu được sự đồng ý của Khách hàng.

1.2. Thủ tục đăng ký khách hàng bao gồm hai giai đoạn:
- thủ tục đăng ký Khách hàng trên Trang web của Công ty;
− thủ tục xác minh danh tính và thông tin cung cấp trong quá trình đăng ký.

1.3. Thủ tục đăng ký Khách hàng là yêu cầu bắt buộc đối với Khách hàng của Công ty.

1.4. Để làm thủ tục đăng ký trên Trang web của Công ty Bạn nên thực hiện những hành động dưới đây:
− điền vào thông tin cá nhân và chi tiết liên lạc
− chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này và các phụ lục của nó

1.5. Công ty làm thủ tục xác minh danh tính và thông tin nhằm mục đích xác nhận tính đúng đắn và đầy đủ của các thông tin được cung cấp bởi Khách hàng trong khi đăng ký. Để làm thủ tục này, Công ty có quyền yêu cầu và Khách hàng phải cung cấp:
− Đối với công dân Nga − bản sao của một hai trang (một trang) của hộ chiếu có dán ảnh và đăng thông tin cá nhân
− Đối với công dân của Ukraine − bản sao hai trang (một trang) của hộ chiếu có dán ảnh và đăng thông tin cá nhân bằng tiếng Nga và tiếng Ukraine (nếu có)
− Đối với công dân các nước khác − bản sao hai trang (một trang) của hộ chiếu có dán ảnh và đăng thông tin cá nhân hoặc giấy tờ khác (ví dụ ID Card /Thẻ ID) có dán ảnh và đăng thông tin cá nhân.
Ngoài ra, Công ty có quyền yêu cầu cung cấp hóa đơn tiện ích còn giá trị, hợp đồng với Ngân hàng về việc mở tài khoản cá nhân, scan của thẻ Ngân hàng cũng như những giấy tờ khác, nếu giấy tờ kể trên không cho phép xác minh đầy đủ danh tính của Khách hàng và/hoặc xác nhận thông tin cá nhân được Khách hàng cung cấp.

1.6. Thủ tục xác minh danh tính và thông tin được tiến hành trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ lúc Công ty đề ra yêu cầu xác minh danh tính của Khách hàng. Trong một số trường hợp, thời gian này có thể được gia hạn đến 30 (ba mươi) ngày làm việc tùy theo sự suy xét của Công ty.

1.7. Trong trường hợp nghi ngờ bộ phận an ninh của Công ty có quyền hạn mức rút tiền bằng tổng số tiền gửi trong vòng 30 ngày vừa qua.

1.8. Công ty có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp sao kê điện tử của các giấy tờ để xác minh danh tính và các thông tin mà Khách hàng đã cung cấp khi mở tài khoản. Trong những trường hợp nói trên Công ty yêu cầu Khách hàng và Khách hàng phải cung cấp sao kê điện tử của giấy tờ (Công ty có thể yêu cầu cung cấp bản sao công chứng). Nếu Khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân của mình (kể cả giấy tờ xác nhận thông tin cần thiết), Công ty có thể đình chỉ việc bảo trì tài khoản của Khách hàng cho đến khi Khách hàng cung cấp thông tin được yêu cầu. Nếu thông tin cần thiết không được cung cấp cho Công ty, thì tài khoản bị đình chỉ có thể bị khóa vĩnh viễn.

1.9. Công ty có quyền tiến hành hội nghị truyền hình với Khách hàng để xác nhận danh tính của Khách hàng và xác thực giấy tờ cung cấp bởi Khách hàng. Để làm thủ tục này, Khách hàng phải thêm tài khoản Skype của Công ty: support.binomo. Trước khi làm thủ tục, Khách hàng cần phải chuẩn bị sẵn hộ chiếu và các thẻ Ngân hàng được dùng khi gửi tiền. Khách hàng được thông báo về thời gian làm thủ tục, ít nhất là trước 24 giờ.

1.10. Khách hàng thừa nhận quyền của Công ty được sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng cung cấp để đáp ứng yêu cầu của pháp luật chống rửa tiền và thu nhập nhận được bằng cách phạm tội.

1.11. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc cung cấp các bản sao thực của giấy tờ. Trong trường hợp Khách hàng cung cấp cho Công ty giấy tờ giả mạo, Khách hàng sẽ bị truy tố theo pháp luật của nước đã cấp giấy tờ nói trên.

1.12. Trong khi xác nhận việc đăng ký Khách hàng đồng ý nhận thông tin của Công ty, bao gồm tin nhắn quảng cáo vào địa chỉ e-mail và tin nhắn điện thoại vào số điện thoại do mình khai. Nếu Khách hàng không muốn nhận tin nhắn như vậy, Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận tin nhắn vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết trong thư e-mail hoặc hủy bỏ tùy chọn trong Tài khoản cá nhân, cũng như bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty. Công ty sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Khách hàng về việc huỷ đăng ký nhận các loại email (ngoài những thông báo về các thao tác giao dịch ra), cũng như yêu cầu của Khách hàng hủy bỏ nhận tin nhắn điện thoại.

2. Thủ tục thanh toán lẫn nhau

2.1. Số tiền trên tài khoản của Khách hàng là số lượng trách nhiệm tài chính của Công ty đối với Khách hàng trong một thời điểm cụ thể, trư có điều kiện bổ sung nào khác. Điều kiện bổ sung có thể là việc Khách hàng tham gia vào các dợt khuyến mãi khác nhau tổ chức bởi Công ty.

2.2. Khách hàng phải nộp yêu cầu rút tiền dưới dạng điện tử được quy định bởi giao diện nội bộ của Trang web. Sau khi Khách hàng lập đơn yêu cầu, số tiền mà Khách hàng định rút không bị trừ vào số dư tài khoản của Khách hàng mãi cho đến lúc trực tiếp tiến hành thanh toán. Số tiền thanh toán phù hợp với yêu cầu của Khách hàng không được hoàn lại và không thể bị kháng cáo. Số tiền rút tối thiểu là $10 / €10 / 230000₫, tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản.

2.3. Việc chuyển tiền cho Khách hàng được thực hiện trong vòng 3 (ba) ngày làm việc tiếp theo ngày nộp đơn xin rút tiền. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu rút số tiền quá $500/€500 trong một tuần hoặc $230 000/€230 000 trong một tháng (tùy thuộc vào trạng thái tài khoản của người giao dịch), việc chuyển tiền cho Khách hàng có thể được thực hiện từng phần, nhưng không hơn cứ mỗi 5 (năm) ngày làm việc.
Sau khi gửi thông báo trước, bộ phận an ninh của Công ty có thể giữ lại mà không thực hiện đơn yêu cầu rút tiền trong vòng 10 (mười) ngày làm việc.

2.4. Để nạp tiền vào tài khoản trên Trang web Khách hàng sử dụng bộ giao diện nội bộ của Trang web. Số tiền nạp tối thiểu là  $10 / €10 / 230000₫, tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản.

2.4.1 Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ "Thanh toán qua một cú nhấp chuột" trên trang web. Khi sử dụng dịch vụ này, Khách hàng cần bật chức năng "Lưu giữ ví" và nạp tiền khi dịch vụ được kích hoạt. Khi đó Khách hàng đồng ý chi trả tất cả khoản thanh toán mà Khách hàng yêu cầu thực hiện trên Trang web, và những chi phí bổ sung (nếu có) bao gồm các khoản thuế, phí, ...

2.4.2 Công ty và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ xử lý số tiền mà khách hàng yêu cầu thực hiện giao dịch mà không chịu trách nhiệm với các khoản phí phát sinh thêm.

2.4.3 Sau khi nhấn nút "Thanh toán qua một cú nhấp chuột" và xác nhận thành toán thì việc thanh toán sẽ được coi là đã được xử lý và không được hoàn lại.

2.4.4 Khi nhấn nút "Thanh toán qua một cú nhấp chuôt" và xác nhận thanh toán, Khách hàng đồng ý với việc:
- khi thực hiện lệnh lệnh nạp tiền trên Trang web, Khách hàng xác nhận khoản thanh toán và đồng ý với các điều khoản trong Thỏa thuận khách hàng;
- hiểu được các rủi ro liên quan đến dịch vụ này và chấp nhận chúng;
- không thể hủy bỏ việc thanh toán hoặc rút tiền trở lại ngay lập tức;
- Khách hàng đã đạt hoặc hơn tuổi trưởng thành;
- hiểu và chấp nhận rằng việc xử lý thanh toán của Khách hàng được thực hiện bởi đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán.

2.4.5 Nếu như Khách hàng muốn ngưng sử dụng dịch vụ "Thanh toán qua một cú nhấp chuột" cho lần nạp tiền tiếp theo thì khách hàng cần hủy chức năng "Lưu giữ ví" ( bỏ "dấu tick" ở mục "Lưu giữ ví" khi nạp tiền trong mục "Thu ngân" trên trang web) và thực hiện lần thanh toán tiếp theo mà không sử dụng dịch vụ "Thanh toán qua một cú nhấp chuột".

2.4.6 Công ty và Đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm với việc thanh toán thất bại liên quan đến việc không nhận được sự cho phép thực hiện việc thanh toán bằng thẻ của Khách hàng từ ngân hàng phát hành thẻ .

2.4.7 Trong trường hợp khách hàng không đồng ý với dịch vụ trên và/hoặc có các lý do khác, Công ty sẽ yêu cầu Khách hàng ngừng việc thanh toán ngay kịp thời và nếu cần thiết có thể liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty theo các thông tin liên lạc được đề cập ở mục 10 của bản Thỏa thuận khách hàng này.

2.5. Khi thấy Khách hàng có ý định rõ ràng sử dụng tài khoản để thực hiện các giao dịch hối đoái giữa những hệ thống thanh toán, Công ty có thể từ chối yêu cầu rút tiền từ tài khoản.

2.6. Việc sử dụng thẻ tín dụng của bên thứ ba để nạp tiền bị cấm.

2.7. Phương pháp chính thức để nạp / rút tiền là ví / tài khoản của Công ty thông qua tất cả các hệ thống thanh toán được liệt kê trên Trang web của Công ty. Khách hàng sẽ chịu tất cả những rủi ro liên quan đến việc sử dụng các hệ thống thanh toán, cũng như chịu phí cho việc thực hiện thanh toán và chuyển khoản, bởi vì các hệ thống thanh toán không phải là đối tác của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hay về việc không nhận được tiền trên tài khoản của Khách hàng nếu đó là lỗi của hệ thống thanh toán. Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại nào đối với hoạt động của hệ thống thanh toán nào, Khách hàng nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của hệ thống thanh toán đó. Khách hàng phải thông báo về những trường hợp như vậy.

2.8. Công ty không chịu trách nhiệm về hành động của các bên thứ ba thực hiện hoạt động môi giới trong khi Khách hàng tiến hành những thao tác nạp/rút tiền. Khi Khách hàng tiến hành những thao tác nạp tiền, trách nhiệm tài chính của Công ty xuất hiện từ lúc nhận được tiền của Khách hàng vào tài khoản ngân hàng của Công ty và/hoặc vào tài khoản của Công ty trong những hệ thống thanh toán được liệt kê trên Trang web của Công ty.

2.9. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu gian lận trong việc thực hiện giao dịch tài chính sau khi tiền được ghi vào tài khoản của Khách hàng, Công ty có quyền hủy bỏ giao dịch này và đóng băng tài khoản của Khách hàng. Khi Khách hàng tiến hành giao dịch rút tiền, trách nhiệm tài chính của Công ty chấm dứt tại thời điểm rút tiền từ tài khoản Ngân hàng của Công ty và/hoặc từ tài khoản của Công ty tại hệ thống thanh toán được liệt kê trên Trang web của Công ty.

2.10. Trong trường hợp Công ty phạm lỗi kỹ thuật trong khi tiến hành giao dịch tài chính, Công ty có quyền hủy bỏ những giao dịch như vậy và kết quả của chúng, cũng như kết quả của dịch vụ cung cấp bởi Công ty.

2.11. Việc rút tiền từ tài khoản của Khách hàng chỉ được thực hiện vào những dữ liệu mà Khách hàng đã nêu trong khi nạp tiền. Nếu không có khả năng kỹ thuật rút tiền thông qua cùng một hệ thống thanh toán đã được sử dụng khi nạp tiền, Khách hàng có quyền sử dụng một hệ thống khác để rút tiền. Trong trường hợp này, chi tiết của hệ thống thanh toán phải phù hợp với chi tiết cá nhân mà Khách hàng đã nêu trong khi đăng ký.

2.12. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính xác thực của các thông tin được nêu trong đơn yêu cầu rút tiền.

2.13. Nếu bộ phận an ninh nghi ngờ rằng Khách hàng có hành động gian lận hoặc lừa đảo, Công ty có quyền khóa tài khoản của Khách hàng mà không cần cảnh báo trước và không cung cấp khả năng tiếp tục rút tiền.

2.14. Nếu Khách hàng đã nạp tiền vào tài khoản, rồi sau đó quyết định rút hết hoặc một phần tiền, mà trong khi đó kim ngạch giao dịch (tổng số tiền giao dịch kể từ khi Khách hàng đã nạp tiền lần cuối cùng) không vượt quá số tiền trên tài khoản gấp đôi, lệ phí rút tiền sẽ là 10%.

2.15. Khách hàng có quyền đăng ký với Công ty chỉ duy nhất 01 (một) tài khoản. Trong trường hợp Công ty phát hiện: nhiều tài khoản cùng thuộc một Khách hàng hay một gia đình (các thành viên trong gia đình dùng chung một địa chỉ IP hay sử dụng cùng 1 thiết bị để truy cập); hay những tài khoản được gửi tiền bởi cùng một thẻ ngân hàng hoặc bởi cùng một ví điện tử; hay được sử dụng từ cùng một địa chỉ IP; hay có dấu hiệu khác của việc sở hữu nhiều tài khoản; thì các giao dịch và kết quả tài chính của chúng trên tất cả các tài khoản của Khách hàng có thể bị hủy bỏ. Công ty có quyền khóa tất cả các tài khoản kể trên. Trong trường hợp này, công ty không chịu trách nhiệm tài chính với tiền trên những tài khoản đó.

2.16. Trong trường hợp trong tài khoản của Khách hàng không có hoạt động kinh doanh trong vòng 3 (ba) tháng, Công ty có quyền coi tài khoản của Khách hàng là không hoạt động và chuyển nó vào lưu trữ và bảo quản toàn bộ số tiền có trong tài khoản, đồng thời sẽ thông báo cho Khách hàng về vấn đề này bằng cách gửi thư tới địa chỉ E-mail liên lạc.

Trong trường hợp trong tài khoản của Khách hàng không có hoạt động kinh doanh trong vòng 6 (sáu) tháng, Công ty có quyền thanh lý toàn bộ số tiền có trong tài khoản của Khách hàng.

3. Xử lý các yêu cầu và lệnh giao dịch

3.1. Việc xử lý các đơn yêu cầu và lệnh của khách hàng có cấu trúc như sau:
− Khách hàng lập đơn yêu cầu hoặc một lệnh, mà tính đúng đắn của đơn yêu cầu và lệnh này được kiểm tra trên sàn giao dịch;
− Sàn giao dịch gửi đơn yêu cầu hoặc lệnh này đến máy chủ;
− Đơn yêu cầu của Khách hàng được gửi đến máy chủ và được kiểm tra về mặt đúng đắn;
− Sau khi xử lý đơn yêu cầu hoặc lệnh của khách hàng, máy chủ gửi kết quả xử lý đến sàn giao dịch;
− Trong trường hợp có kết nối ổn định giữa sàn giao dịch và máy chủ, sàn giao dịch nhận được kết quả của việc xử lý đơn yêu cầu hoặc lệnh của khách hàng bởi Công ty.

3.2. Thời gian xử lý đơn yêu cầu hoặc lệnh phụ thuộc vào chất lượng kết nối giữa sàn giao dịch và máy chủ của Công ty, cũng như vào tình trạng của thị trường. Đối với tình trạng bình thường của thị trường, thời gian xử lý đơn yêu cầu hoặc lệnh của Khách hàng thường là 0 – 4 giây. Khi tình trạng của thị trường khác với bình thường, thời gian xử lý đơn yêu cầu và lệnh của khách hàng có thể được gia hạn.

3.3. Máy chủ của Công ty có thể từ chối yêu cầu của Khách hàng trong những trường hợp sau đây:
− nếu Khách hàng gửi một yêu cầu trước khi giá niêm yết đầu tiên được nhận trên sàn giao dịch lúc mở cửa thị trường;
− nếu Khách hàng không tiền nhàn rỗi để mở một giao dịch mới;
− nếu thực trạng thị trường khác với bình thường.

4. Giá niêm yết

4.1. Khách hàng thừa nhận rằng chỉ có máy chủ chính phục vụ Khách hàng thực sự mới là nguồn tin đáng tin cậy về sự chuyển động của giá. Giá niêm yết trên sàn giao dịch không thể là nguồn tin đáng tin cậy về sự chuyển động của giá, vì trong trường hợp kết nối giữa sàn giao dịch và máy chủ không được ổn định, một phần giá niêm yết từ trong dòng chảy có thể không đến được với sàn giao dịch.

4.2. Những biểu đồ được hiển thị trên sàn giao dịch mang tính chất phỏng chừng. Do đó, Công ty không đảm bảo việc giao dịch sẽ được thực hiện với giá được hiển thị trên biểu đồ trên sàn giao dịch vào thời điểm Khách hàng gửi lệnh giao dịch nào đó.

4.3. Giá tren sàn giao dịch được hình thành theo công thức (mua+bán)/2.

4.4. Giá niêm yết phi thị trường

4.4.1. Giá niêm yết phi thị trường — giá trên sàn giao dịch không tương ứng với giá trên thị trường hiện tại.

4.4.2. Nếu Công ty thực hiện yêu cầu của Khách hàng với giá phi thị trường, Công ty có nghĩa vụ: điều chỉnh kết quả tài chính giữa việc đóng giao dịch sai sót và việc đóng giao dịch với giá thị trường hiện tại vào thời điểm đóng giao dịch theo giá phi thị trường.

4.4.3. Nếu giao dịch của Khách hàng được mở với giá phi thị trường, Công ty có quyền hủy bỏ kết quả tài chính của giao dịch như vậy.

5. Xử lý lệnh của khách hàng yêu cầu mở giao dịch.

5.1. Nếu số tiền nhàn rỗi là đủ để mở giao dịch thì giao dịch được mở ra.

5.2. Nếu số tiền nhàn rỗi là không đủ để mở giao dịch thì giao dịch không được mở.

5.3. Lệnh của Khách hàng yêu cầu mở một giao dịch được coi là đã được thực hiện và giao dịch được coi là đã được mở chỉ sau khi đã ghi chép tương ứng vào tập tin nhật ký của máy chủ. Mỗi giao dịch mới được đánh số theo thứ tự.

6. Hoàn tất giao dịch

6.1. Hoàn tất giao dịch được thực hiện theo giá hiện tại trên máy chủ vào thời điểm hoàn tất giao dịch.

6.2. Sự cố trong việc cung cấp liên lạc qua mạng Internet bới nhà cung cấp dịch vụ, lỗi trong việc truyền dòng thông tin, sự cố trong hoại động của bất kỳ thị trường chứng khoán nào, của hệ điều hành các máy chủ, phần mềm của Công ty, vụ hack, cũng như bất kỳ hành động trái phép nào đối với thiết bị và/hoặc máy chủ của Công ty, sự kiện bất khả kháng hay việc đình chỉ giao dịch bởi thị trường tài chính có liên quan đến các tài sản đang được đem ra bán mà Công ty đang sử dụng, đều là cơ sở trực tiếp để hủy bỏ tất cả các giao dịch đã được thực hiện trong thời gian diễn ra hoặc áp dụng cố ý hay vô ý các sự kiện nói trên. Công ty có quyền hủy bỏ tất cả các giao dịch mà kết quả của chúng đã thu được do sự cố như vậy.

6.3. Nếu trong quá trình cập nhật phần mềm xảy ra sự cố hoặc lỗi của phần mềm, Công ty có quyền làm cho tài khoản của Khách hàng trở lại trạng thái ban đầu của nó.

6.4. Nếu trong khi giao dịch Khách hàng đã thu được lợi nhuận bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, phần mềm chuyên dụng, cái gọi là "Bot" (robot mạng), lỗ hỏng bảo mật trong phần mềm của thị trường chứng khoán hoặc máy chủ của Công ty, thì Công ty có quyền xét lại kết quả tài chính của các giao dịch của Khách hàng.

6.5. Trong trường hợp xảy ra sự cố phần mềm, Công ty duy trì quyền xét lại (thay đổi) kết quả các giao dịch trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện sự cố như vậy.

6.6. Trong khuôn khổ thủ tục phòng chống rửa tiền do phạm tội mà có (anti-money laundering — AML) Khách hàng chứng nhận rằng các khoản tiền mình đã nạp vào tài khoản của mình, không phải là do buôn bán ma túy trái phép, bắt cóc, bất kỳ hành động tội phạm hoặc phi pháp nào mà có. Khách hàng cam kết không sử dụng Trang web với mục đích hợp pháp hoá tiền thu được bằng con đường phạm tội hay do bất kỳ hoạt động phạm pháp nào khác. Công ty có quyền từ chối không cho Khách hàng sử dụng tài khoản và/ hoặc đình chỉ, và/hoặc hủy bỏ, và/hoặc đóng tài khoản, và/hoặc rút hay tịch thu tổng số tiền trên tài khoản của Khách hàng, nếu Khách hàng không tuân thủ hay không phù hợp với những yêu cầu và nguyên tắc chống rửa tiền do phạm tội mà có (AML). Nếu Công ty nghi ngờ rằng tài khoản của Khách hàng được dùng để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hay phạm pháp nào, Công ty có quyền tiết lộ toàn bộ thông tin liên quan đến Khách hàng với các cơ quan có thẩm quyền và tạm ngừng và/hoặc đóng tài khoản của Khách hàng và/hay rút tiền từ tài khoản của Khách hàng do những lý do nói trên.

6.7. Công ty có quyền thay đổi lãi suất được trả đối với tài sản, lãi suất hoàn lại, giá trị tối thiểu và tối đa của giao dịch, khả năng điều chỉnh lãi suất hoàn lại và thời gian hết hạn được cho phép đối với một, một vài hoặc tất cả các tài sản.

6.8. Công ty có quyền hạn chế số giao dịch tối đa mà Khách hàng có thể thực hiện trong một phút, một giờ hoặc một ngày.

7. Việc sử dụng quỹ tiền thưởng và quà tặng; việc tham gia vào các giải đâu và các chương trình khuyến mãi khác của Công ty.

7.1 Tiền thưởng được Công ty chuyển vào tài khoản giao dịch của Khách hàng.

7.2 Số tiền thưởng phụ thuộc vào số lượng tiền gửi của Khách hàng, hoặc do điều khoản khuyến mãi mà theo đó tiền thưởng được tính cho Khách hàng.

7.3 Khách hàng chỉ có thể nhận được tiền giải thưởng một lần trong khuôn khổ một chương trình khuyến mãi trừ trường hợp chương trình khuyến mãi có quy định khác.

7.4 Tiền thưởng được chuyển đến tài khoản giao dịch của Khách hàng không phải là nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với Khách hàng.

7.5 Tiền trên tài khoản giao dịch của Khách hàng có thể được rút ra chỉ sau khi Khách hàng đã hoàn thành xong doanh số giao dịch bắt buộc trên tài khoản của mình.

7.6 Khối lượng doanh số giao dịch bắt buộc bằng tổng số tiền thưởng nhân với hệ số của nó. Hệ số của tiền thưởng được quy định riêng cho từng chương trình khuyến mãi. Nếu giá trị hệ số của tiền thưởng không quy định trong điều khoản khuyến mãi thì nó được coi là bằng 35 (đối với các khoản tiền thưởng với số tiền bằng hoặc lớn hơn 50% tổng khối lượng tiền gửi để giao dịch của Khách hàng thì hệ số bằng 40).

7.7 Đề nghị về tiền thưởng có thể bị giới hạn về số lượng rút ra. Số tiền rút ra tối đa từ những khoản tiền thưởng không có tiền gửi mà được gửi bằng email là 50$/€.

7.8 Đề nghị về tiền thưởng có thể bị giới hạn về thời gian hiệu lực. Những khoản tiền thưởng không có tiền gửi cần phải được dùng giao dịch trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm kích hoạt tiền thưởng. Nếu sau 5 ngày kể từ thời điểm kích hoạt tiền thưởng mà không hoàn thành xong doanh số cần thiết hoặc không thực hiện nạp tiến gửi thì tiền thưởng sẽ bị xóa.

7.9 Các giao dịch với kết quả "không có thu nhập" (trong trường hợp nếu giá thực của tài sản bằng với giá hoàn tất) sẽ không được tính khi hạch toán doanh số kinh doanh bắt buộc do Khách hàng thực hiện.

7.10 Từ chối tiền thưởng hoặc hủy bỏ nó chỉ có thể trong trường hợp không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên tài khoản kể từ thời điểm cộng thêm tiền thưởng.

7.11 Khi thời hạn hiệu lực của chương trình khuyến mãi kết thúc thì tiền thưởng tích lũy được trong khuôn khổ chương trình này có thể bị khấu trừ từ tài khoản giao dịch của Khách hàng.

7.12 Tiền thưởng sẽ bị xóa nếu số dư trên tài khoản giao dịch của Khách hàng trở nên ít hơn mức tối thiểu của giao dịch. 

7.13. Khách hàng có quyền tham gia vào bất kỳ giải đấu hoặc chương trình khuyến mãi nào do Công ty tổ chức nếu đủ điều kiện tham gia. Khách hàng phải tự tìm hiểu các điều khoản của chương trình khuyến mãi hoặc giải đấu đó trên trang web của Công ty.

7.14. Các giải thưởng dưới dạng tiền mà Khách hàng nhận được từ Công ty khi tham gia vào một giải đấu sẽ được ghi có vào tài khoản thật của Khách hàng, trừ khi được quy định khác trong điều kiện của giải đấu đó.

7.15. Trong trường hợp bộ phận bảo mật của Công ty nghi ngờ Khách hàng có hành vi gian lận để giành chiến thắng trong một giải đấu hoặc chương trình khuyến mãi trong thời gian Khách hàng tham gia vào giải đấu hoặc chương trình khuyến mãi đó, Công ty có quyền rà soát hoặc hủy bỏ kết quả tham gia của Khách hàng trong giải đấu hoặc chương trình khuyến mãi đó.

8. Trách nhiệm của Khách hàng và Công ty

8.1. Khi chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, Khách hàng xác nhận rằng mình chịu trách nhiệm cá nhân về số dư trên tài khoản của mình. Công ty không chịu trách nhiệm về những hành động hoặc việc không có hành động của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của Công ty.

8.2. Công ty có quyền vào bất kỳ thời điểm nào theo ý mình sửa đổi những điều khoản của Thỏa thuận này. Trong trường hợp Công ty giới thiệu những sửa đổi vào Thỏa thuận, những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực từ lúc đăng tải bản Thỏa thuận sửa đổi trên trang web https://binomo.com/vn/agreement, trù khi thời hạn những sửa đổi bắt đầu có hiệu lực được xác định thêm khi được đăng tải trên trang web. Khách hàng được thông báo về việc sửa đổi bản Thỏa thuận này bằng cách đăng tải phiên bản Thỏa thuận mới trên trang web https://binomo.com/vn/agreement.

8.3. Nghĩa vụ và quyền lợi của Khách hàng và Công ty quy định bởi Thỏa thuận này được coi là có tính chất dài hạn và sẽ có hiệu lực cho đến khi Công ty nhận được thông báo của Khách hàng về việc đóng tài khoản hoặc về việc từ chối không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này

8.4. Khách hàng hoàn toàn nhận thức rằng bất kỳ thông tin và khuyến nghị nào mà mình nhận được trên Trang web của Công ty từ đại diện của Công ty hoặc từ bên thứ ba, sẽ không phải là một đề xuất trực tiếp thực hiện một giao dịch mua bán hoặc một giao dịch tài chính.

8.5. Công ty không chiịu trách nhiệm pháp luật và/hay trách nhiệm tài chính về việc không thực hiện nghĩa vụ của mình, nếu việc đó là do chất lượng truyền dữ liệu thông qua các kênh liên lạc qua mạng Internet.

8.6. Khách hàng hoàn toàn nhận thức rằng những hành động do mình hoặc do bên thứ ba với sự tham gia của mình thực hiện mà những hành động đó có thể làm cho hoạt động của Công ty, thiết bị, các bộ phận, phần mềm và phần cứng của Công ty `mất ổn định, đều đưa đến việc Công ty ngay lập tức từ chối không thực hiện bảo trì tài khoản của Khách hàng và hủy bỏ tất cả các giao dịch của Khách hàng này. Trong tương lai, Công ty cũng có thể từ chối không tái đăng ký Khách hàng và không bảo trì tài khoản mới của Khách hàng này.

8.7. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận, Khách hàng đảm bảo rằng:
− mình có năng lực hành vi và đã đủ tuổi;
− mình đã làm quen với các điều khoản của Thỏa thuận này và chấp nhận các điều khoản đó.

8.8. Khi Khách hàng rút tiền, Công ty có quyền yêu cầu Khách hàng xác nhận thông tin cá nhân của tài khoản. Trong khi đó Công ty có quyền yêu cầu Khách hàng trình bày bản sao công chứng của giấy tờ chứng minh danh tính, nơi cư trú và nơi đăng ký của mình.

8.9. Về phía mình, Khách hàng cam kết nộp mọi giấy tờ cần thiết cho việc xác nhận như vậy và thực hiện những hành động cần thiết khác (theo quyết định của Công ty) nhằm tuân thủ pháp luật quốc tế về chống rửa tiền có được từ hoạt động phạm tội.

8.10. Công ty có quyền hủy bỏ tất cả các lần đăng ký bổ sung trong trường hợp Khách hàng đăng ký lại /song song bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail khác nhau.

9. Rủi ro của khách hàng

9.1. Khách hàng hoàn toàn nhận thức rằng trong khi giao dịch bằng cách sử dụng những dịch vụ của Trang web, mình có thể chịu rủi ro tài chính đáng kể. Trước khi thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng những dịch vụ của Trang web, Khách hàng nên phân tích khả năng tài chính của mình.

9.2. Khách hàng hoàn toàn nhận thức và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm pháp luật và trách nhiệm tài chính trong trường hợp Khách hàng chịu tổn thất trong việc giao dịch bằng cách sử dụng dịch vụ của Trang web do những hạn chế quy định bởi Chính phủ, do chính sách thị trường và/hay tiền tệ, việc đình chỉ giao dịch chúng khoán, và những sự kiện bất khả kháng khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty.

9.3. Khách hàng chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp làm mất thông tin đăng nhập vào tài khoản của mình (tên đăng nhập, mật khẩu). Khách hàng có nghĩa vụ ngăn chặn bất kỳ khả năng nào của bên thứ ba truy cập vào tài khoản riêng của Khách hàng. Những rủi ro và tổn thất của Khách hàng liên quan đến quá trình phục hồi quyền truy cập vào tài khoản, không làm phát sinh nghĩa vụ bổ sung của Công ty, ngoài việc cung cấp dữ liệu mới để Khách hàng có thể truy cập vào tài khoản sau khi Khách hàng đã xác minh đầy đủ rằng mình là chủ nhân của tài khoản này.

10. Những vấn đề bảo đảm liên lạc giữa các Bên của Thỏa thuận này

10.1. Để bảo đảm liên lạc với Khách hàng, Công ty sử dụng những phương tiện sau đây:
- số điện thoại 1800 9404;
− Hộp thư support@binomo.com;
- hệ thống Ticket trong giao diện nội bộ của Trang web.

11. Giải quyết kháng cáo, tranh chấp và khiếu nại

11.1. Hai Bên sẽ cố gắng giải quyết mọi sự bất đồng có thể có bằng thương lượng và trao đổi thư từ.

11.2. Đơn kháng cáo của Khách hàng được coi là chính thức nếu nó được gửi đến địa chỉ e-mail của Công ty: support@binomo.com.Đơn kháng cáo sẽ không được coi là chính thức nếu nó được làm và gửi bằng cách sử dụng chương trình giao tiếp trực tuyến (như Skype) và phần mềm tương tự như vậy.

11.3. Để cho đơn kháng cáo được nhận để được xem xét, đơn này phải gồm có các thông tin dưới đây:
− Số tài khoản;
− Họ và tên;
− địa chỉ e-mail (địa chỉ điện tử);
− ngày giờ xảy ra/phát hiện tình huống gây tranh cãi
− mô tả chi tiết khiếu nại

11.4. Công ty có thể từ chối không xem xét đơn kháng cáo của Khách hàng, nếu đơn này không đáp ứng được điều kiện được liệt kê trong hai điều khoản 11.2 và 11.3 và những điều kiện dưới đây:
− nếu đơn kháng cáo chứa đựng từ ngữ tục tĩu và/hay xúc phạm đối với Công ty (kể cả nhân viên của Công ty);
− nếu đơn kháng cáo chứa đựng lời đe dọa Công ty (kể cả nhân viên của Công ty);
− nếu trong đơn kháng cáo Khách hàng đe dọa "bôi đen" hình ảnh doanh nghiệp của Công ty bằng bất kỳ cách hoặc phương pháp nào.


11.5. Công ty có nghĩa vụ xem xét đơn khiếu nại trong vòng 10 (mười) ngày làm việc (sau khi Khách hàng cung cấp đầy đủ dữ liệu cần thiết cho việc xem xét – là dữ liệu liên quan đến đơn yêu cầu /khiếu nại và có thể là cần thiết để giải quyết vấn đề).

11.6. Trong trường hợp nảy sinh sự bất đồng có thể có liên quan đến các giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng, việc xem xét các biên bản giao dịch của Khách hàng được thực hiện trên cơ sở dữ liệu riêng của Công ty.

11.7. Nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, Công ty sẽ có căn cứ để từ chối không cung cấp dịch vụ tiếp theo.

11.8 Nếu Khách hàng và Công ty không thể giải quyết tranh chấp trong vòng một (1) tháng, kể từ ngày phát sinh mâu thuẫn, Khách hàng có quyền đăng đơn nhờ giải quyết lên Ủy ban Tài chính (https://financialcommission.org/) hoặc một cơ quan có thẩm quyền được quy định trong luật của Cộng hoà Seychelles, trong vòng 15 (mười lăm) ngày tiếp theo.

12. Thuế

12.1. Công ty không phải là một đại lý thuế và không cung cấp dữ liệu về những giao dịch của Khách hàng mình cho bên thứ ba. Thông tin đó chỉ có thể được cung cấp trong trường hợp có yêu cầu chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Chấm dứt Thỏa thuận

13.1. Thỏa thuận có hiệu lực pháp luật từ lúc đăng ký Khách hàng trên Trang web binomo.com.

13.2. Thỏa thuận này sẽ bị chấm dứt trong trường hợp đáp ứng tất cả những điều kiện dưới đây:
− trong trường hợp một hay cả hai Bên bày tỏ ý định chấm dứt Thỏa thuận;
− sau khi Công ty hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Khách hàng;
Trong trường hợp Khách hàng vi phạm điều khoản của Thỏa thuận này, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận mà không cần thông báo trước với Khách hàng.

13.3. Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận với Khách hàng, không có giải thích lý do. Trong khi đó, Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Khách hàng tồn tại vào thời điểm chấm dứt Thỏa thuận.

13.4. Trong trường hợp Công ty quyết định chấm dứt hoạt động được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này:
− Công ty có nghĩa vụ cảnh báo Khách hàng về quyết định đó ít nhất là 1 (một) tháng trước khi chấm dứt hoạt động;
− Công ty có nghĩa vụ hoàn trả cho Khách hàng tổng số tiền có trên tài khoản của Khách hàng vào thời điểm chấm dứt hoạt động của Công ty.

13.5. Công ty chịu các trách nhiệm tài chính đối với khách hàng, bao gồm cả trong trường hợp hủy bỏ thỏa thuận khách hàng.