Ask

Ask (tiếng Anh) — giá bán của tài sản, tức là thị giá của nhu cầu. Tất cả các thị giá niêm yếtbao gồm giá mua và giá bán:bidvàask. Sự chênh lệch giữa những giá này được gọi là sự lây lan (spread).