Tài sản

Tài sản - Tài sản là hàng hóa (GOLD, OIL), cổ phiếu các công ty (BMW, Google), các cặp tiền tệ (GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD), các chỉ số (CAC40, DAX, S&P 500), các cặp (GOLD/SILVER), các công cụ tài chính dựa trên biến động giá là cơ sở thực hiện giao dịch.