Đô la Úc

Đô la Úc — đơn vị tiền tệcủa Úc (ký hiệu AUD). Một trong những đồng tiền trong giỏ tiền tệ chính trên thị trường Forex. Đồng đô la Úc nằm trong danh sách đồng tiền các nước Thái Bình Dương. Đồng tiền này biến động mạnh nhất trong những phiên giao dịch của các thị trường tiền tệ của Úc và New Zealand. Đồng đô la Úc có mối tương quan chặt chẽ với NZD — đồng tiền của New Zealand.