Gấu

Gấu (tiếng Anh: Bear) — người giao dịch đặt cược vào việc giảm giá tài sản. Những "con gấu" mong đợi giá niêm yết sẽ có xu hướng đi xuống nên mở chủ yếu là những vị thế ngắn. Thị trường theo chiều giá xuống được gọi là "thị trường gấu".