Bảng Anh

Bảng Anh (Pound Stering, ký hiệu GBP, £, biệt ngữ: - "pound") là đồng tiền chính thức của Vương Quốc Anh, đồng tiền quan trọng đúng thứ ba trên thế giới.